Բորսայի առցանց սակարկությունների հարթակում արդեն իսկ գրանցված են 577 օգտատեր՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձ։