Բորսայի առցանց սակարկությունների հարթակում արդեն իսկ գրանցված են 680 օգտատեր՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձ։